Novinky

Novinky, alebo aktuality predstavujú špeciálnu časť CMS pričom prístup k ich správe je prostredníctvom menu v admine Stránky -> Aktuality

Štruktúra menu

 • Aktuality (skupiny) - zobrazenie zoznamu všetkých skupín aktualít a správa tohto zoznamu
  • Nová skupina - pridávanie skupín aktualít
  • Aktuality - zoznam - zoznam všetkých aktualít, je možné k nemu pristúpiť aj zo zoznamu Aktuality (skupiny) zvolením tlačidla položky v príslušnej skupine.
   • Nová aktuality - pridávanie nových aktualít
   • Aktuality - súbory - správa súborov priradených k zvolenej aktuality

Podmienky fungovania

Modul aktuality, ak je nainštalovaný, automaticky na hlavnej stránke a stránke aktuality (prípadne novinky) zobrazuje zoznam aktualít zobrazený podľa dátumu zostupne v počte podľa konfigurácie CMS.

Pre fungovanie je nutné v menu zaradit stránku s názvom aktuality, alebo novinky v závislosti od konfigurácie CMS.

Pridávanie obrázkov pre automatické zobrazenie

Jedná sa o obrázky, ktoré nie sú súčasťou textu a systém ich podľa potreby (napr. na hlavnej stránke, alebo v prehľade) zobrazuje automaticky.

Aktivujte mód vkladania obrázkov stlačením tlačidla Súbory pri vybranej aktualite.

Následne zvolťe funkciu Nový súbor.

Zadajte Názov tento názov musí byť jedinečný medzi pridávanými súbormi.

Vyberte súbor z Vášho počítača prostredníctvom tlačidla Prehľadávať/Browse/Choose File .

Uložte stlačením tlačidla Pridať súbor.

Fotky je možné nahrať:

 1. 1 obrázok priamo k príspevku, používa sa v prehľade a prvý v príspevku.
 2. Neobmedzené množstvo do galérie príspevku (súbory príspevku).
 3. Priamo do textu pomocou vizuálneho editora, buď už zo „Súborov“ alebo nahratím na mieste.

Place holdre

 • homepage - { news flash}