SEO informácie

Neexistujúci obsah sa presmerovávava s kódom 301.

Vyhľadávače nepokračujú resp. nesledujú linky označené rel="nofollow".

Všetky externé linky by mali obsahovať rel="nofollow", resp. je možné to ošetriš aj v hlavičke

Príklad

rel="nofollow">Link

Zdroje

Responzivita

 • 320px — 480px: Mobile devices
 • <576px - Extra small
 • ≥576px - sm - Small
 • 481px — 768px: iPads, Tablets.
 • <768px - xs - Extra small devices
 • ≥768px - md - Medium - sm - Small devices Tablets
 • 769px — 1024px: Small screens, laptops.
 • ≥992px - lg - Large - md - Medium devices Desktops
 • 1025px — 1200px: Desktops, large screens.
 • ≥1200px - xl - Extra large - lg - Large devices Desktops
 • 1201px and more — Extra large screens, TV.
 • ≥1400px - xxl - Extra extra large

* bs3, bs5

CSS

%

 • kontajnér
  • margin - width
  • padding - width
  • left/right - width
  • width - width
  • height - height
  • top/bottom - height
 • ​element
  • transform: translateX() - width
  • transform: translateY() - height
  • line-height - font-size
 • ​pozičný priestor pozadia
  • ​background-size
  • background-position
 • rodičovský blok
  • font-size - font-size

* margin % z kontajnér width 
< section style="width:100px"> < div style="margin:10%"> < /div> < /section>
div.margin = 10% * 100px [kontajnér.width] = 10px)

font-size

 • height = font-size * 118,75 %
 • z čistej výšky bez medzier
  • font-size = height * 87.5 %