Stránky

Prístup k ich správe stránok je prostredníctvom menu v admine Stránky.

Štruktúra menu

 • Stránky - zobrazenie zoznamu všetkých stránok a správa tohto zoznamu.
  • Zoznam stránok - (rovnaký obsah ako Stránky) zobrazenie zoznamu všetkých stránok a správa tohto zoznamu:
   • Nová stránka - pridávanie nových stránok - s vizuálnym editorom
   • Nová stránka len HTML - pridávanie nových stránok len vo formáte HTML
   • Vytvorenie mapy stránok

Pridávanie stránok

V menu Stránky -> Zoznam stránok vyberte položku Nová stránka alebo Nová stránka len HTML podľa obsahu, ktorý chcete do novej stránky vkladať.
Alebo v Zoznam stránok zvolte tlačidlo Nová stránka.

Zmena poradia stránok

Pre úpravu poradia použite tlačidlá v zozname Stránky -> Zoznam stránok

Pridávanie hypertextových odkazov - linkov

 1. Označte text, alebo obrázok, ktorý chcete zmeniť na link.
 2. Kliknite na tlačidlo Vložiť/upraviť odkaz.
 3. Vložte link, ktorý má byť otvorený. Ak sa jedná o externu stránku, použite celú adresu vrátane http:// prípadne https:// .
 4. Určite, či sa má link otvoriť v rovnakom okne, alebo v novom okne.
 5. Potvrdťe vloženie linku tlačidlom Vložiť .

 

Nový riadok/ odstavec

Nový riadok nie je to isté, čo nový odstavec. Tento rozdiel sa prejaví najmä, ak je vo formáte (predurčenom formáte) nastavená automatická medzera za odstavcom. Nový riadok vytvorený pomocou nového odstavca bude odsadený medzerou - "odskočí" od predošlého riadku, resp. odstavca.

Nový riadok

Nový riadok sa vkladá stlačením kombinácie <SHIFT>+<ENTER>, pričom nedôjde k ukončeniu odstavca.

Nový odstavec

Nový odstavec sa vkladá stlačením klávesy <ENTER>, pričom dôjde k ukončeniu odstavca.