Kontaktný formulár

Kontaktný formulár používa štandardnú šablónu pre odosielanie správ.

Túto šablónu je možné zmeniť odoslaním čísla šablóny v premennej email[id]:

Ak je nastavené email[id]=ODOSLANÉ_ID hľadá sa v textoch hodnota email.tpl.ODOSLANÉ_ID

email.tpl.ODOSLANÉ_ID - šablóna emailu pre administrátora

email.from.ODOSLANÉ_ID - odosielateľ emailu

email.response.ODOSLANÉ_ID - šablóna emailu pre odosielateľa

Hodnoty z formulára sa vkladajú v podobne:

Premenná body[Správa]:{ $email.body.Správa}